הלכות לפסח 2021 | ספירת העומר וכו'

הלכות לפסח 2021 | ספירת העומר וכו'
 
ניתן לקבל ספירת העומר בעדכון יומי

כל המידע על הנקודות להגעלת כלים ניתן לקבל בלינק זה
למידע לגבי הגעלת כלים ביתית - ראה בתחתית דף זה.
 
קובץ הלכות פסח תשפ"א 2021
השנה חל ערב פסח בשבת, מה שאומר שאת ההכנות לליל הסדר עושים יום קודם, ואת החמץ מבטלים במהלך השבת. הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, מפרסם קובץ הלכות פסח תשפ"א
 
ערב פסח שחל בשבת אינו דבר שבשגרה אלא קורה פעם בכמה שנים. הפעם הבאה שהדבר יקרה בע"ה בקרוב בשנת תשפ"ה, אולם אחרי זה נחכה שנים רבות.
בעוונותינו אין לנו כיום קרבן פסח, אך ערב פסח חל בשבת מצריך התייחסות מיוחדת והלכות שונות מאשר בכל שנה. בעיקר להכנות הקשורות לליל הסדר שיחול במוצאי שבת.
יום חמישי – י"ב בניסן
ד. תענית בכורות הוקדמה ליום חמישי, לא ליום שישי. לכן, הבכורים מתענים ביום חמישי, אפשר להפטר מהתענית ע"י סעודת מצוה בסיום מסכת, או בשמיעה של הסיום.
ה. בודקים את החמץ ביום חמישי בערב (אור לי"ג ניסן), מיד לאחר צאת הכוכבים (כבכל שנה באור לארבעה עשר), מברכים על הבדיקה ואומרים אחריה "כל חמירא" כבשאר השנים.
ו. את החמץ שנשאר המיועד ליום שישי ושבת יש לשמור בפינה מיוחדת.
יום שישי – ערב פסח – י"ג בניסן
ז. בתפילת שחרית אומרים "מזמור לתודה", בני אשכנז אומרים גם "למנצח".
ח. אין איסור מלאכה כל היום.
ט. למרות שמותר לאכול חמץ כל היום, וגם בשבת עד שעת האיסור, שורפים את החמץ ביום שישי קודם שעה חמישית (11:25) כמו בכל השנים כדי שלא יטעו בשאר השנים. אבל לא אומרים נוסח הביטול "כל חמירא".
י. מותר להכשיר את הכלים במשך כל היום. החכם עיניו בראשו מנקה ומכשיר את הכלים מוקדם יותר, ומצניע את כלי החמץ לכל המאוחר בשעות הבקר.
יא. בעלי שיניים תותבות, או בעלי פלטות ליישור שיניים יקפידו שלא לאכול בהם חמץ חם החל מצהרי יום שישי.
יבהחמץ נמכר לנוכרי ביום שישי בבוקר כבכל השנים, המכירה תחול שעה קלה לפני כניסת שבת.
 
הכנות לסדר ביום שישי
יג. מכינים מערב שבת נרות להדליקם במוצאי שבת. מדליקים נר ל – 24 שעות ביום שישי, כדי שתהיה אש מוכנה להדליק ממנה במוצאי שבת.
יד. יש לבדוק אם הופרשה חלה כדין מן המצות, ולהפריש חלה לפני שבת.
טו. צולים את הזרוע לפני שבת. אם שכח ולא צלה, יצלה בליל החג (מוצאי שבת), אך אז חייב לאכול את הזרוע ביום החג (לא בליל הסדר), כדי שתהא זו צלייה לצורך יום טוב.
טז. מבשלים את הביצה לקערה בערב שבת, אם שכח ולא בישל יבשל בליל החג (מוצאי שבת), ויאכלנה בסעודה. (אף שיש סוברים שהשנה לא זקוקים לה כלל, כי היא באה זכר לקורבן החגיגה המבושל, ובליל פסח במוצאי שבת לא היה קרבן חגיגה. אבל נהגו לאוכלה, משנה ברורה סי' תעג ס"ק כב).
יז. את עלי החסה למרור צריכים לבדוק ביום שישי, ויניחם במקום קר ויבש, ולא בתוך מים, שלא יהיה להם דין כבוש, ולא יוכל לצאת ידי חובה בעלים כבושים.
יח. הנוהגים לקחת "חריין" למרור, צריכים לרסקו בערב שבת, ולאחסנו בכלי סגור היטב כדי שלא תפוג חריפותו עד ליל החג. אם שכח כתב המשנה ברורה שיכין בליל החג מעט ובשינוי, כלומר שיטחן אותו על השולחן ישירות, ולא על גבי צלחת. (משנה ברורה סי' תעג ס"ק לו)
יט. את מי המלח לטיבול ה"כרפס" יש להכין ביום שישי, ואם שכחו יכינו בליל החג רק מעט, לצורך טיבול, ובשינוי, כלומר קודם יתן מים בכלי, ואחר כך יוסיף מלח כפי הצורך. (משנה ברורה סי' תעג ס"ק כא)
כ. את החרוסת יש להכין מערב שבת. אפשר להוסיף את היין במוצאי שבת. (משנה ברורה סי' תעג ס"ק מח)
כא. אם הדבר אפשרי, ראוי להכין בערב שבת, את שולחן ה"סדר", מושב ה"הסבה", ה"קערה", וכל הדרוש לליל החג, כדי שלא יתעכבו במוצאי השבת עד שיכינו את שולחן הסדר, שהרי אין מכינים משבת ליום טוב.
שבת פרשת "צו" – שבת הגדול – י"ד בניסן
בישולי שבת
כב. אין לבשל לשבת זו תבשיל שעשוי מחמץ גמור, מחמשת מיני דגן, לפי שהם נדבקים לסיר, ואי אפשר לנקותו היטב בשבת. (משנה ברורה סי' תמד ס"ק ג)
כג. תבשילים חמים לשבת, יש לבשל מאכלים הכשרים לפסח, טוב להשתמש בתבניות חד פעמיות, אך אפשר גם בכלי הפסח, ולהעמידם על פלטה כשרה לפסח. אם רוצה יכול להעבירם מהקערה לכלי שני הכשר לפסח, וממנו יעביר לכלי החמץ, ויזהר שלא להתיז מכלי החמץ לכלי הפסח, או שימתין עד שיצטנן התבשיל, ואז יכול להעביר ישירות מכלי החמץ. (שער הציון סי' תמד ס"ק ד)
כד. טוב להשתמש בשבת זו בכלים חד פעמיים, וכך אפשר להעביר אוכל מבושל מכלי הפסח לצלחות ולקערות.
כה. אפשר לאכול חמץ בתחילת הסעודה, לנקות את הפירורים מהשולחן, להחליף מפה, ולהמשיך את הסעודה במאכלים כשרים לפסח ובכלים כשרים לפסח.
כו. יש אוכלים חמץ בפינה בבית, בליל שבת חשוב להקפיד שיהא זה בטווח ראיית הנרות, כי נרות שבת במקום האכילה הם.
כז. יש שאוכלים בסעודת שחרית מאכלים קרים כדגים וירקות, ואחרי חצות אוכלים סעודה שלישית תבשילים חמים שהתבשלו בכלי הפסח.
כח. אם השתמשו בכלי חמץ, יש לקנח את הכלים בנייר יבש לפני זמן איסור החמץ, ואם אי אפשר להעביר את החמץ בקינוח מותר להדיח מעט כדי להסיר החמץ, ומיד יצניעום במקום המיוחד. (משנה ברורה סי' תמד ס"ק יג-יד)
סעודות שבת
כט. מעיקר הדין מותר לאכול מצה בליל שבת, כך כתב המשנה ברורה, וכן נהג החיד"א. מנהגינו הוא שלא לאכול מצה מראש חודש ניסן. בשבת ביום אסור לאכול מצה מעיקר הדין. יש סוברים שהוא הדין למצה מטוגנת או מבושלת. (למי שיש שיניים תותבות שקשה לנקותם מפירורים, יש להקל). יש הסוברים שהמצה עצמה אסורה מדין "מוקצה" ולכן אין להשתמש בה כלחם משנה. אם אוכלים חמץ יזהרו להכין במידה, כדי שלא יישאר הרבה אחרי זמן איסורו. (לקטנים שעלולים לפזר פירורים, עדיף לתת מצה).
ל. יש הנוהגים לקיים את סעודות השבת (לילה ויום) במצה עשירה, כלומר מצה שנילושה ביין או במי פירות או בביצים וכדומה, ללא מים. (ויזהר שלא תבוא במגע עם כלי הפסח, לבני אשכנז האוסרים לאוכלה בפסח). ואף שברכתה בכל השנה "בורא מיני מזונות", מ"מ קביעות הסעודה של שבת קובעת אף לברכת "המוציא" ול"ברכת המזון".
יום השבת
לא. בשבת בבקר משכימים לתפילה, כדי להספיק לאכול את החמץ קודם זמן איסורו. לא יקראו יותר משבעה קרואים, לא מאריכים בתפילה. מפטירים הפטרת "שבת הגדול" – "וערבה" (מלאכי ג, ד)
לב. יש האוכלים סעודה קלה, מברכים ברכת המזון, קמים מהשולחן ומפסיקים, לפחות חצי שעה. ונוטלים ידיים לסעודה שלישית, אף קודם שעת חצות. זו דעת הגר"א והחזו"א. אבל היות שיש חשש ברכה שאינה צריכה נכון לקיים את הסעודה השלישית בבשר או בדגים או בפירות.
לג. חשוב לזכור לשטוף את הפה ולנער את הבגדים לאחר אכילת חמץ.
לד. אם נשאר חמץ, יש לפוררו לפירורים (אין איסור טוחן, כי אין טוחן אחר טוחן), ולהשליכם לבית הכסא. אפשר לשפוך על שאריות החמץ אקונומיקה או חומר פוגם אחר. אפשר גם להכניס לארון שנמכר לנוכרי. מנערים את המפה. מטאטאים את הבית בצורה טובה (במטאטא רך, או במקל גומי).
ביטול חמץ
לה. לפני סוף זמן איסור חמץ (סוף השעה החמישית בשעה 11:25), צריך לבטל את החמץ באמירת "כל חמירא", כמו בשאר השנים בזמן השריפה.
 שבת אחר הצהרים
לו. טוב להתפלל מנחה חצי שעה לאחר חצות היום, לאחריה יש נוהגים לומר סדר הקרבת קרבן הפסח. יש נוהגים לומר גם את סדר ההגדה כבכל שבת הגדול.
לז. סעודה שלישית נאכלת לאחר מנחה.
ואוכלים מתבשילים כשרים לפסח בלי נטילת ידיים וברכת המזון, ואין שותים יין בסעודה זו. בני ספרד אוכלים מצה עשירה גם בסעודה זו. אבל לא מתחילים את הסעודה מתחילת השעה העשירית.
לח. לא מכינים את ליל הסדר בשבת, לא חימום אוכל ולא סידור השולחן.
מוצאי שבת
לט. בצאת השבת תאמרנה הנשים "ברוך המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש" (בלא שם ומלכות). או שתתפללנה ערבית ותאמרנה "ותודיענו".
מ. אחר הבדלה זו מדליקות נרות מהנר שהכינו, ומברכות קודם ההדלקה "להדליק נר של יום טוב", ו"שהחינו". אחר כך מותרות בבישול ובהכנת הסדר.
מא. בתפילת ערבית מוסיפים "ותודיענו".
מב. סדר הקידוש יקנה"ז: יין קידוש נר הבדלה זמן. (נשים שברכו "שהחיינו" עונות אמן על ברכה זו, אף שכבר יצאו בה בשעת הדלקת הנרות, מפני שכוונתן על שאר מצוות הלילה). כשמברכים את ברכת "בורא מאורי האש" על הנר, אין לקרב את הנרות ולא מסתכלים בראשי אצבעות.
מג. בברכת "אשר גאלנו" בהגדה, יש משנים בשנה זו את הנוסח ואומרים "ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים".

למעוניינים בכך, אנו  מצרפים כאן תיאור פשוט וברור כיצד ניתן לבצע הגעלת כלים עצמאית בבית. נא גלגלו מטה בדף זה כדי לראות הוראות ותמונות.
נתחיל בהסבר ע"י סרטון וידאו להכשרת כלים ע"י הרב אליהו שליט"א:להדרכה איך מכשירים כלים.. בתמונות במצג ידידותילחץ כאן 
 
למעבר למידע נוסף לגבי  לפסח 2021 לחץ כאן 
 

  
  1. הגעלת כלים.
ישנן שתי דרכי הכשרת כלים: א. הגעלה.
ב. ליבון.( ליבון קל וליבון חמור)
  • , משמעותה: הפלטת האיסור אל תוך המים. (רמ"א תנ"א, ג')
  • , משמעו: שריפת האיסור.
כאשר מגעילים כלי צריך להקפיד על  אחת משלוש האפשרויות:
  1. להגעילו, רק לאחר שעברו 24 שעות מהשיום האחרון בחם.
  2. לפגום את מי ההגעלה, באמצעות סבון, אבקת כלים וכדו'.
  3. לדאוג שתהיה כמות המים פי- 60 מנפח שלדת הכלי, שמגעילים.
הדרך המעשית ביותר, הא פגימת טעם המים ע"י, סבון וכדומה. הכלי הגדול שבתוכו מגעילים את כלי החמץ, צריך להיות כשר לפסח. אם אין כלי כזה, לוקחים כלי חמץ, שלא השתמשו בו ביממה האחרונה, ממלאים אותו מים עד שפתו, מרתיחים את המים ומאפשרים להם לגלוש, ע"י הנחת אבקת קפה,  כשרה לפסח, או חומר כלשהו שיצור גלישה.  וכך הוכשר כלי זה לפסח.
                  העקרון הבסיסי הפועל בהכשרת כלים הוא: כבולעו – כך פולטו!
לדוגמה: כלי שבשלו בו חמץ, טעון הגעלה. כלי שהשתמשו בו בצלייה – ליבון.
אין להשתמש בכלי לפני ההגעלה 24 שעות, או לפגום את המים, כנ"ל. הכלי חייב להיות נקי. אם יש בו כתמי פיח, צריך ללבנו על הלבה הגבוהה ביותר שבכיריים של הגז. לליבון יש כמה יתרונות:
  1. אין צורך בניקוי מוקדם של הכלי. שכן, האש שורפת.
  2. אין צורך להמתין 24 שעות מן השימוש האחרון בחמץ.
  3. ניתן לבצעו גם בחול המועד, אף לדעת הרמ"א (תנ"ב, א') בעוד שהגעלה בחוה"מ איננה מועילה לרמ"א. ורק הספרדים מקילים (שו"ע תמ"ז, י' ומשנ"ב תנ"ב ס"ק י"ב).
 
כלי זכוכית, דורלקס פיירקס – הספרדים נוהגים להקל. להכשירם בשטיפה ובהדחה ותו לו. האשכנזים נוהגים להחמיר ולהצריך הגעלה, אם אלו הם כלים שבושל בהם. ואילו כוסות וכלי זכוכית, שהשתמשו בהם שימוש קר, משרים בקערת מים צוננים במשך 3 יממות רצופות. ולאחר כל יממה מחליפים את המים.
להלן פירוט אופן ההכשרה לכלי המטבח השונים:
כיור עירוי מים רותחים מכלי שעמד על האש, או שבו הרתיחו את המים. והאשכנזים נוהגים להחמיר ולערות רותחים על אבן מלובנת (רמ"א תנ"א, ו'). או לחילופין, לעבור עם מגהץ על השיש שעליו עירו את הרותחים.
שיש במטבח כנ"ל. אם קיים חשש של פגיעה בשיש, או בכיור, כתוצאה מעירוי ישיר של מים רותחים, רצוי לצפותו. ומי שמקל לערות מים חמים, אך לא רותחים, יש לו על מה לסמוך.
מקרר ניקיון יסודי. מומלץ, במים חמים. ניקוי היטב של הגומי שמקיף את דלת המקרר והמקפיא. חורים שאי אפשר להגיע אליהם, ניתן לרסס חומר שפוגם אותם.
קומקום חשמלי מילוי מים עד לגובה השפה והרתחתם.
מיחם של שבת כנ"ל. לאחר שרתחו המים, יש לפתוח את הברז, על מנת להכשיר גם אותו. גם במיחם וגם בקומקום יש להסיר את האבנית לפני ההגעלה.
פלטה של שבת נקיון יסודי וחימום לשעה קלה. רצוי לצפות בנייר כסף. ובמקרה שכזה, אין צורך אין צורך בחימום הפלטה לפני כן.
כיריים של גז מבעירים, ניקיון יסודי והדלקה למשך כמה דקות. חצובות, ליבון קל על להבת הגז, או ציפוי בנייר כסף עבה.
כיריים חשמליות עם משטח זכוכית לספרדים, שטיפה והדחה. לאשכנזים, רצוי להימנע מ24 שעות משימוש, להדליק את המבעירים בחום המירבי ולערות רותחים על אותם מקומות, שאין מתחממים בעת שהמבעירים דולקים.
כיריים אינדוקציה לספרדים, כנ"ל. לאשכנזים, אם ניתן לרכוש תחתיות בגודל תחתית הסיר, יש לעשות כן. אם לאו, יש לשטוף היטב ולערות רותחים. יחד עם זאת, להקפיד בפסח, שלא יגלוש שום מאכל. וכך אין בליעה בסיר מן הכיריים. כי אין בליעה מכלי אל כלי בלי משקה ביניהם.
תנור אפייה חימום בחום המרבי לשעה קלה. תבניות רצוי להחליף. אם אין אפשרות, יש להשאירם בתנור בעת הכשרתו. יחד עם זאת, לצפותן, או להניח בתוכן תבניות חד פעמיות.
תנור מיקרוגל הרתחת חצי כוס מים, 3-2 דקות. במקביל, מומלץ להשתמש בימי הפסח בכלים מכוסים.
מדיח כלים רצוי להימנע מלהשתמש, 24 שעות ולהפעיל עם חומר ב"הילוך סרק".
טוסטר לא ניתן להכשיר לפסח.
קולט אדים נקיון היטב משומנים, אין להשתמש בו לפסח.
מיקסר נקיון יסודי של הקערה והגעלה. (שו"ע תנ"א, כ"ב)
מנגל גז הבערה בחום המירבי לשעה.
מנגל חשמלי כנ"ל. יצויין, כי בנושא זה נחלקו ראשונים ואחרונים. האם כי ברמת ליבון כזאת, שכן אין אפשרות להגיע לליבון אופטימלי של ניצוצות. ולכן, יש להימנע משימוש בפסח. אך כשנעשה שימוש, מותר, בדיעבד, גם למחמירים. כך גם יש להתייחס לרשת המנגל.
 
דשואב אבק.
יש לזכור לנקות היטב את תוכנו, כי שם מצטבר חמץ.
הביעור חמץ.
אם ישנה כמות גדולה, שניתן לשמור לאחר החג, יש לכלול במכירה. כמות קטנה ניתן לפורר לתוך האסלה בשירותים, או לחילופין, לשפוך אקונומיקה, או נפט שיפגום את החמץ ולהשליך אל מיכל האשפה. כדאי לקיים בצוות ביעור חמץ בשריפה, בכמות קטנטנה ביותר באופן פרטי.
וטבילת כלים.
מקוואות הכלים עוברים, בדרך כלל, חיטוי. מי שחושש יכול להקנות את הכלי לגוי ולשאול ממנו לימי הפסח, עד יעבור זעם, ואז יטבול. (שו"ע יוד ק"כ, ט"ז. שו"ע או"ח שכ"ג, ז'.) ויש מקום להקל בדוחק להשתמש שימוש עראי בלי טבילה. (ערוה"ש יו"ד ק"כ, מ"א. אק ברמ"א יו"ד ק"כ ח', אין משמש כן.)
זשיעור המצה והמרור.
הכמות המינימלית של אכילת מצה בליל הסדר: כזית. נפח של 30 סמ"ק = כשתי קופסאות גפרורים של היום. וזהו גם שיעור המרור. המצת מכונה כשלוש מצה. במרור, עלה חסה גדול, או שני עלים קטנים. ברור, שלכתחילה, יש לאכול כ-5 זיתי מצה: 2 ב"המוציא", 1 בכורך, 2 באפיקומן. אם קשה, יוריד כזית אחד מן האפיקומן. אם גם זה קשה, יוריד כזית אחד בזמן ברכת "המוציא".
חמכירת חמץ.
ניתן לבצע מכירת חמץ באמצעות האינטרנט. מי שיצא לחל"ת ונאלץ לנטוש את מקום עבודתו, לימודיו, יכול למנות את הרב למכירת י"ג בניסן, שמשמעה, לחסוך ממנו את חובת בדיקת חמץ במקום ההוא.
 
"
כימי צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות!"( מיכה ז', ט"ו)
ויה"ר שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים ובבניין ביהמ"ק שיבנה בב"א!
 
המקור לחומר שלעיל: הרב יוסף טולדאנו שליט"א, הרב יצחק הלוי קרנ"ש שליט"א, הרב דוד לאו, תמונות מאתר בכושרות.
 
למעבר לכל המידע לפסח 2021 לחץ כאן 
 
 

חדשות ועדכונים

פניה למחלקה