פתיחת תיק כשרות באתר

לפתיחת תיק כשרות יש להוריד ולמלאות טופס לפתיחת תיק כשרות בקישור הבא:
 

ולצרף מסמכים הדרושים:

חדשות ועדכונים

פניה למחלקה