פרטים על העירוב

ידיעות כלליות בתחום העירוב העירוני - גבעת זאב

א. נווה מנחם – העירוב עובר לאורך שביל הביטחון כך שהשביל בתוך העירוב של גבעת זאב.

ב. שכונת נווה מנחם, משהב ולכביש ראשי קיים בנוסף גם עירוב עצמאי.

ג. גבולות העירוב הפנימי בגבעת זאב הישנה אינם כוללים את שביל הביטחון.

ד. אין עירוב המחבר בין שכונת משה"ב לשכונת אגן האיילות.

ה.  הטיילת מתחנת דלק מנטה עד גבעון נכללת בעירוב גבעת זאב.

ו. לגבעון ולהר שמואל ישנו עירוב נפרד ועצמאי.

ז. להגיע להר שמואל מגבעון יש צורך בהנחת עירוב תחומין בערב שבת מבלי לטלטל בשבת.
 

חדשות ועדכונים

פניה למחלקה