חדשות בכותרות

עשרות מוקדים לשריפת חמץ יתפרסו השנה בחביות מיוחדות ברחבי היישוב. יש לעקוב אחר המיקומים.