ציבור יקר,

בס"ד

לטובת תושבי היישוב המועצה הדתית לקחה יוזמה לרכז נתונים ופרטי זמנים על זמני תפילות, שיעורי תורה ושירותי הדת המתקיימים בעזרת ד' יתברך ברחבי גבעת זאב, בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות. כמו כן נוספו מניינים לתפילות שחרית מנחה וערבית לאורך כל היום והלילה, נוספו שיעורי תורה ושירותי הדת של לשכת הרבנות והמועצה הדתית בגבעת זאב ההולכים ומתרחבים ומסתעפים בעזרת ד' יתברך.

על כן, היה צורך לרכז את לוחות הזמנים ולהפיצם ברבים ברשת האינטרנט לעזר ולסיוע לתושבי גבעת זאב ד' עליהם יחיו, מתוך מטרה להעצים את עבודת השם יתברך ברבים בתפילה, בלימוד התורה ובאהבת חסד, ואינו דומה יחיד שעוסק בתורה, לרבים שעוסקים בתורה
עפ"י רש"י ויקרא.

יהי רצון שתשרה שכינה בכל מעשי ידינו להמשיך להעצים ולהגדיל תורה ולהאדירה
ברחבי גבעת זאב עד ועד כי יבא שילה.

בצפיית ראיית הישועה השלימה על עמו ונחלתו
יוסף טולידאנו, הרב המקומי

לשכת הרב

דבר הרב

יוסף טולידאנו, הרב המקומי

ביצוע פעולות מהיר

צרו קשר

הרב הראשי גבעת זאב והסביבה:

יוסף טולדנו שליט"א

טלפון:

דוא"ל: