בקרוב יפורסמו זמני התפילות
לאינדקס בתי הכנסת לחצו כאן

כתובת
28 האיילות
בני הישיבות- אשכנז
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה- 13:00, עשרים דקות לפני שקיעה, ערבית- חצי שעה אחרי שקיעה, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:30
ערב שבת: מנחה בערב שבת 12:30,13:00, עשרים וחמש דקות לפני שקיעה. ערבית-חצי שעה אחרי שקיעה. שחרית- בנץ החמה, 7:15, 8:15. מנחה- 13:00, 50 דקות לפני שקיעה, 35 דקות לפני שקיעה. ערבית- צאת השבת, כל 10 דקות עד רבינו תם.

חורף:
יום חול: מנחה- 13:00, עשרים דקות לפני שקיעה, ערבית- חצי שעה אחרי שקיעה, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:30
ערב שבת: מנחה בערב שבת 12:30,13:00, עשרים וחמש דקות לפני שקיעה. ערבית-חצי שעה אחרי שקיעה. שחרית- בנץ החמה, 7:15, 8:15. מנחה- 13:00, 50 דקות לפני שקיעה, 35 דקות לפני שקיעה. ערבית- צאת השבת, כל 10 דקות עד רבינו תם.

כתובת
78 אבני החושן
אהבת ישראל
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה וערבית 10 דקות לפני שקיעה
שבת מנחה בערב שבת- עשרים דקות לפני השקיעה. מנחה- 13:15, 50 דקות לפני השקיעה. ערבית- רבע שעה לפני צאת השבת, עשר דקות אחרי צאת השבת

חורף:
יום חול: מנחה וערבית 10 דקות לפני שקיעה
שבת מנחה בערב שבת- רבע שעה לפני השקיעה. מנחה- 12:30, 50 דקות לפני השקיעה. ערבית- רבע שעה לפני צאת השבת, עשר דקות אחרי צאת השבת

כתובת
30 אבני החושן
תפילת חנה
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה וערבית- 20 דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה בכניסת השבת. שיעור תורה ומנחה שעתיים לפני צאת השבת לאחר מכן סעודה שלישית ותפילת ערבית.

חורף:
יום חול: מנחה וערבית- 20 דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה בכניסת השבת. שיעור תורה ומנחה שעתיים לפני צאת השבת לאחר מכן סעודה שלישית ותפילת ערבית.

בית מלכיאל
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה וערבית- 20 דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה לפני שבת 25 דקות לפני שקיעה, מנחה-שעה לפני שקיעה ערבית- בצאת שבת

חורף:
יום חול: מנחה וערבית- 20 דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה לפני שבת 25 דקות לפני שקיעה, מנחה-שעה לפני שקיעה ערבית- בצאת שבת

משכן יוסף
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
שבת: 10 דקות אחרי הדלקת נרות,מנחה בשעת הדלקת נרות, ערבית 6 דקות לפני צאת השבת

חורף:
שבת: 10 דקות אחרי הדלקת נרות, מנחה בשעת הדלקת נרות, ערבית 6 דקות לפני צאת השבת

כתובת
23 רחוב המכבים
דרכי נועם
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה וערבית משתנים בהתאם לזמני היום
שבת: מנחה של ערב שבת- עשר דקות לפני כניסת השבת , מנחה גדולה 13:00 מנחה קטנה 17:45 ערבית עשר דקות לפני צאת השבת

חורף:
יום חול: מנחה וערבית משתנים בהתאם לזמני היום
שבת: מנחה של ערב שבת- עשר דקות לפני כניסת השבת , מנחה גדולה 12:30, מנחה קטנה 16:45, ערבית עשר דקות לפני צאת השבת

כתובת
27 רחוב המכבים
ראשית חכמה
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה- עשרים דקות לפני אחרי
שבת: מנחה בערב שבת- עשר דקות אחרי הדלקת נרות. מנחה- 16:00. ערבית- בצאת השבת

חורף:
יום חול: מנחה- עשרים דקות לפני אחרי
שבת: מנחה בערב שבת- עשר דקות אחרי הדלקת נרות. מנחה- 16:00. ערבית- בצאת השבת

כתובת
70 רח' אתרוג
כתר בנימין
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה 20 דקות לפני שקיעה וערבעית מיד לאחר מכן
שבת: מנחה בערב שבת בכניסת השבת ולאחריה קבלת שבת וערבית, מנחה 12:30,15:30, ערבית 5 דקות אחרי צאת השבת

חורף:
יום חול: מנחה 20 דקות לפני שקיעה וערבעית מיד לאחר מכן
שבת: מנחה בערב שבת בכניסת השבת ולאחריה קבלת שבת וערבית, מנחה 12:30,15:30, ערבית 5 דקות אחרי צאת השבת

כתובת
2 רח' אתרוג
בית כנסת הצעירים - "הגיא"
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה חצי שעה לפני שקעיה
שבת: ערב שבת 10 דקות לאחר כניסת שבת, מנחה גדולה 13:10 תהילים 13:40 שיעור גמרא שעה לפני מנחה קטנה, מנחה קטנה (משתנה) ערבית עשר דקות לפני צאת שבת

חורף:
יום חול: מנחה ערבית 17:00
שבת: ערב שבת 10 דקות לאחר כניסת שבת, מנחה גדולה 12:10 תהילים 12:40, שיעור גמרא 15:30, מנחה קטנה 16:30 ערבית עשר דקות לפני צאת שבת

כתובת
12 קדרון
מאורות הגבעה
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
שבת: מנחה בערב שבת בזמן הדלקת נרות, מנחה- 13:30 17:00 ערבית- צאת השבת

חורף:
שבת: מנחה בערב שבת בזמן הדלקת נרות, מנחה- 12:30, 16:30 ערבית- צאת השבת

כתובת
16 רחוב הגיא
משכן אתרוג
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה ערבית ביחד עשר דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה וקבלת שבת עשר דקות אחרי כניסת שבת, מנחה שעה לפני צאת שבת ערבית חמש דקות לפני בצאת שבת

חורף:
יום חול: מנחה ערבית ביחד עשר דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה וקבלת שבת עשר דקות אחרי כניסת שבת מנחה שעה לפני שקיעה ערבית בצאת שבת

כתובת
2 האיילות
בית אליהו - חניכי הישיבות חברון
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה- 19:00. ערבית- 21:00, 22:30
שבת: מנחה בערב שבת- 20 דקות אחרי הדלקת נרות, ערבית- חצי שעה אחרי שקיעת החמה, מנחה- 13:00/13:30 עשר דקות לפני זמן הדלקת נרות, 5 דקות אחרי זמן הדלקת נרות. ערבית בצאת שבת- עשר דקות אחרי צאת השבת, עשרים דקות אחרי צאת השבת, זמן רבינו תם.

חורף:
יום חול: מנחה לרוב אין בחורף. ערבית- 21:00, 22:30
שבת: מנחה בערב שבת- 20 דקות אחרי הדלקת נרות, ערבית- חצי שעה אחרי שקיעת החמה, מנחה- 12:30, עשר דקות לפני זמן הדלקת נרות, 5 דקות אחרי זמן הדלקת נרות. ערבית בצאת שבת- עשר דקות אחרי צאת השבת, עשרים דקות אחרי צאת השבת, זמן רבינו תם.

כתובת
7 לשם
אוהל לוי
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה- 13:15, 17 דקות לפני שקיעה וערבית מיד אחרי, 21:15
שבת: מנחה בערב שבת 13:00, 20 דקות אחרי הדלקת נרות.מנחה- 13:30, שעה לפני שקיעה. ערבית- עשר דקות לפני צאת השבת, עשר דקות אחרי צאת השבת

חורף:
יום חול: מנחה- 13:00, 17 דקות לפני שקיעה וערבית מיד אחרי, 19:00, 21:15
שבת: מנחה בערב שבת 13:00, 20 דקות אחרי הדלקת נרות. מנחה- 13:00, שעה לפני שקיעה. ערבית- עשר דקות לפני צאת השבת, עשר דקות אחרי צאת השבת

ישא ברכה
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה- עשרים דקות לפני שקיעה ואחרי רבע שעה תפילת ערבית
שבת: מנחה לפני שבת 20 דקות לפני שקיעה מנחה- שעה וארבעים לפני צאת השבת. ערבית- 5 דקות לפני צאת השבת.

חורף:
יום חול: מנחה- עשרים דקות לפני שקיעה ואחרי רבע שעה תפילת ערבית
שבת: מנחה לפני שבת 20 דקות לפני שקיעה מנחה- שעה וארבעים לפני צאת השבת. ערבית- 5 דקות לפני צאת השבת.

כתובת
89 האתרוג
קרלין סטולין
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה 14:10, עשר דקות לפני שקיעה, ערבית 20:00, 21:00,22:15
שבת: מנחה בערב שבת- 20 דקות לפני שקיעה, מנחה רבע שעה לפני שקיעה ערבית לאחר סעודה שלישית בסביבות זמן צאת השבת

חורף:
יום חול: מנחה 14:10, עשר דקות לפני שקיעה, ערבית 18:30, 20:00, 21:00,22:15
שבת: מנחה בערב שבת- 20 דקות לפני שקיעה, מנחה רבע שעה לפני שקיעה ערבית לאחר סעודה שלישית בסביבות זמן צאת השבת

כתובת
9 מצפה
איילת השחר
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה 20 דקות לפני שקיעה, ערבית צאת הכוכבים לאחר מכן דף יומי בכל יום
שבת: 20 דקות לפני שבת מנחה לאחר מכן קבלת שבת שיעור וערבית, שיעור ואז מנחה שעה לפני שקיעה, עשר דקות לפני צאת שבת ערבית

חורף:
יום חול: מנחה 20 דקות לפני שקיעה, ערבית צאת הכוכבים לאחר מכן דף יומי בכל יום
שבת: מנחה בערב שבת 20 דקות לפני כניסת השבת, לאחר מכן קבלת שבת שיעור וערבית, שעה לפני שקיעה יש שיעור ואז מנחה, עשר דקות לפני צאת שבת ערבית

כתובת
16 קדרון
עטרת עידו מרדכי
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה- עשרים דקות לפני שקיעה. ערבית- סמוך למנחה
שבת: מנחה בערב שבת- בכניסת השבת. מנחה- 13:00 17:30 תהילים לילדים- 15:00. ערבית 5 דקות לפני צאת השבת- שיעור הורים וילדים

חורף:
יום חול: מנחה- עשרים דקות לפני שקיעה. ערבית- סמוך למנחה
שבת: מנחה בערב שבת- בכניסת השבת. מנחה- 12:30, 16:30. תהילים לילדים- 15:00. ערבית 18:05. בצאת השבת- שיעור הורים וילדים

כתובת
גבע
ברכות שמואל
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה 17:45, ערבית 20:30
שבת: מנחה בערב שבת 25 דק לפני שקיעה ולאחריה קבלת שבת, מנחה שעה לפני שקיעה, ערבית 45 דקות אחרי שקיעה.

חורף:
יום חול: מנחה 12:45 , ערבית 17:45, 20:30
שבת: מנחה בערב שבת 25 דק לפני שקיעה ולאחריה קבלת שבת,מנחה שעה לפני שקיעה, ערבית 45 דקות אחרי שקיעה.

עקב שינוי הזמנים ניתן לשלוח מייל ולקבל הזמנים המדוייקים לכתובת birchos.shmuel@outlook.com

כתובת
Harimon Street
הדר יוסף
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה- 20 דקות לפני שקיעה לאחר מיכן שיעור בהלכה ובאגדה. ערבית- בצאת הכוכבים
שבת: מנחה של ערב שבת- 10 דקות לאחר הדלקת נרות. מנחה גדולה 13:30 תהילים בשבת- 15:10. לאחר התהילים שיעור על "עין יעקב". מנחה קטנה 16:50. סעודה שלישית בבית הכנסת. ערבית בצאת השבת. לאחר תפילת ערבית שיעור בזוהר הקדוש.

חורף:
יום חול: מנחה- 20 דקות לפני שקיעה לאחר מיכן שיעור בהלכה ובאגדה. ערבית- בצאת הכוכבים
שבת: מנחה של ערב שבת- 10 דקות לאחר הדלקת נרות. מנחה גדולה 12:45. תהילים בשבת- 14:10. לאחר התהילים שיעור על "עין יעקב" יוצא ב15:45-16:45. מנחה קטנה 16:50. סעודה שלישית בבית הכנסת. ערבית בצאת השבת לאחר תפילת ערבית שיעור בזוהר הקדוש.

כתובת
23 רחוב המכבים
נווה שלום
זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ/חורף:
בשבת: שיר השירים 35 דקות לפני שקיעה, שיעור בהלכה שעה וחצי -לפני מנחה. מנחה שעתיים- שעתיים וחצי לפני צאת שבת, ערבית 5 דקות דקות לפני צאת השבת

צור קשר