כתובת
28 האיילות
בני הישיבות- אשכנז
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- 6:30, 07:00, 08:20

חורף:
יום חול: שחרית- 6:30, 07:00, 08:20

כתובת
78 אבני החושן
אהבת ישראל
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- נץ החמה, 07:00
שבת שחרית נץ החמה, 08:30.

חורף:
יום חול: שחרית- נץ החמה, 07:00
שבת שחרית נץ החמה, 08:30

כתובת
30 אבני החושן
תפילת חנה
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית בנץ
שבת: מנחה בכניסת השבת. שחרית 08:00

חורף:
יום חול: שחרית בנץ
שבת: מנחה בכניסת השבת. שחרית 08:00

בית מלכיאל
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית נץ
שבת: שחרית- 06:30, 08:30

חורף:
יום חול: שחרית נץ
שבת: שחרית- 06:30, 08:30

משכן יוסף
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 06:00, ראש חודש 05:50
שבת: שחרית 8:15

חורף:
יום חול: שחרית 06:00, ראש חודש 05:50
שבת: שחרית 8:15,

כתובת
23 רחוב המכבים
דרכי נועם
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 5:20,
שבת: שחרית 7:30

חורף:
יום חול: שחרית 5:20
שבת: שחרית 7:30

כתובת
27 רחוב המכבים
ראשית חכמה
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 6:45
שבת: שחרית 08:00

חורף:
יום חול: שחרית 6:45
שבת: שחרית 08:00

כתובת
70 רח' אתרוג
כתר בנימין
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 6:45
שבת: שחרית 7:45

חורף:
יום חול: שחרית 6:45
שבת: שחרית 7:45

כתובת
2 רח' אתרוג
בית כנסת הצעירים - "הגיא"
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 7:30
שבת: שחרית 8:15

חורף:
יום חול: שחרית 7:30
שבת: שחרית 7:45

כתובת
12 קדרון
מאורות הגבעה
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- נץ החמה
שבת: שחרית- 07:30

חורף:
יום חול: שחרית- נץ החמה
שבת: שחרית- 07:30

כתובת
16 רחוב הגיא
משכן אתרוג
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 7:00
שבת: שחרית 8:30

חורף:
יום חול: שחרית 7:00
שבת: שחרית 8:30

כתובת
2 האיילות
בית אליהו - חניכי הישיבות חברון
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- נץ החמה, 06:45, 08:15.
שבת: שחרית- 50 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע מג"א , 50 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע של הגר"א.

חורף:
יום חול: שחרית- נץ החמה, 06:45, 08:15
שבת: שחרית- 50 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע מג"א , 50 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע של הגר"א.

כתובת
7 לשם
אוהל לוי
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- 35 דקות לפני הנץ, 08:30
שבת: שחרית- שעה לפני הנץ, 08:15

חורף:
יום חול: שחרית- 35 דקות לפני הנץ, 08:30
שבת: שחרית- שעה לפני הנץ, 08:00

ישא ברכה
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- 06:00
שבת: שחרית- 07:30

חורף:
יום חול: שחרית- 06:00
שבת: שחרית- 07:30

כתובת
89 האתרוג
קרלין סטולין
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 06:30, 07:20, 08:30,
שבת: שחרית 8:00

חורף:
יום חול: שחרית 06:30, 07:20, 08:30
שבת: שחרית 8:00

כתובת
9 מצפה
איילת השחר
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 6:45 שני חמישי 6:40

חורף:
יום חול: שחרית 6:45 שני חמישי 6:40,
שבת בוקר 7:45

כתובת
16 קדרון
עטרת עידו מרדכי
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- 06:00, 07:15
שבת: שחרית 08:00

חורף:
יום חול: שחרית- 06:00, 07:15
שבת: 08:00

כתובת
גבע
ברכות שמואל
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 08:00
שבת: שחרית 50 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע של הגר"א אך לא יאוחר מ08:30

חורף:
יום חול: שחרית 08:00
שבת: שחרית 50 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע של הגר"א אך לא יאוחר מ08:30

עקב שינוי הזמנים ניתן לשלוח מייל ולקבל הזמנים המדוייקים לכתובת birchos.shmuel@outlook.com

כתובת
Harimon Street
הדר יוסף
זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- בנץ החמה
שבת: שחרית- בנץ, 07:45.

חורף:
יום חול: שחרית- בנץ החמה
שבת: שחרית- בנץ, 07:45

כתובת
23 רחוב המכבים
נווה שלום
זמני תפילות שחרית

קיץ/חורף:
יום חול: שחרית 08:00
בשבת: שחרית המהולל 7:30

צור קשר