הדרך לתעודת כשרות בקלות

הליך קבלת תעודת כשרות

על פי החוק (חוק איסור הונאה בכשרות התשמ"ג 1983) מועצת הרבנות הראשית לישראל הינה הגוף היחידי המוסמך לתת תעודת כשרות לבתי עסק שונים ברחבי הארץ וכן למוצרי יבוא. במסגרת זו פועל אגף הכשרות הארצי כגוף מקצועי המפקח בכל תחומי הכשרות.
מכח החוק הנ"ל, מואצלת הסמכות לרבנויות המקומיות, למחלקות הכשרות במועצות הדתיות ברחבי הערים ולרבנים המקומיים להעניק תעודת כשרות בתחום מקומם, כולל פיקוח והשגחה למפעלים ובתי עסק העומדים בכללי הכשרות הארצית.
מחלקת הכשרות מאגדת בתוכה מחלקות ויחידות פעולה, העוסקות בתחומי הכשרות השונים, כגון: בתי מטבחיים, מפעלי תעשיה וחרושת, יקבים, מחלבות, מלונות, בתי מלון, אולמות, שרותי הסעדה, מוסדות חינוך וכפרי נוער וכו'.
על פי החוק הנ"ל ופסיקת בג"ץ בעניין,  בית עסק המציג עצמו בכל צורה שהיא ככשר ללא תעודת כשרות מהרבנות, עובר עבירה פלילית וצפוי לעונשים הקבועים בחוק.

הרבנות הראשית מעמידה לרשות בעל העסק שלוש רמות כשרות בכך יכול בעל העסק לפנות לקהלי לקוחות גדולים יותר:

כשרות רגילה – כשרות מינימלית.

כשרות למהדרין – רמת כשרות גבוהה

בד"ץ בהידור הכשרות – רמת הכשרות הגבוהה ביותר.

פרטי הנהלים לכל רמת כשרות תימסר ע"י האחראי במחלקת הכשרות.

השלבים לקבלת תעודת כשרות מהרבנות

פתיחת תיק – על בעל העסק לפתוח תיק כשרות במועצה הדתית, בתיק זה מספק בעל העסק מידע רלוונטי על בית העסק כגון: סוג העסק, שעות פעילות, הפרודוקטים בהם מבקש הוא לעשות שימוש, רמת הכשרות אותה הוא מבקש ועוד.
רשימת המסמכים אותם יש לצרף לתיק הינם:
•    צילום תעודת זהות + ספח של בעל העסק.
•    תעודת התאגדות – חברה, במידה וזו חברה.
•    רישיון עסק.
•    עוסק מורשה.
•    צילום חוזה שכירות.

על מנת לחסוך מזמנכם, אנו ממליצים לפתוח את תיק הכשרות דרך האתר >> טופס לבקשה לקבלת תעודת כשרות

תשלום האגרה – עפ"י חוק שירותי הדת היהודיים ובכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל משרד הדתות על בית העסק לשלם אגרה שנתית למועצה הדתית עבור תעודת הכשרות. בעל העסק יקבל הודעה בדבר סכום האגרה השנתית אותה הוא נדרש לשלם. את האגרה ניתן לשלם במשרדי המועצה הדתית בשעות הפעילות. או באתר המוצעה רק לאחר שהוסבר איזו אגרה יש לשלם ואושר לבצע תשלום.

סיור – לאחר סיווג העסק במחלקת הכשרות, יתואם עם בעל העסק סיור מקצועי בבית העסק ע"י מחלקת הכשרות.

השגחה – לצורך קבלת תעודת ההכשר על בית העסק להעסיק משגיח כשרות, בכפוף לתעריפים המפורסמים בחוזר מנכ"ל משרד הדתות. בעל העסק יקבל הודעה בדבר המשגיח אותו יעסיק הוא בבית העסק.

קבלת תעודת ההכשר 

 

מסמכים להורדה

להורדת טופס לבקשה לקבלת תעודת כשרות לחץ כאן

להורדת טופס ביקור בבית העסק לקראת קבלת תעודת הכשר לחץ כאן

להורדת הסכם לקבלת תעודת הכשר לחץ כאן

תשלומי אגרות כשרות אונליין

הוספה לסל

אגרת כשרות – בתי אוכל מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו – 21 עד 50 איש

815.00
הוספה לסל

אגרת כשרות – בתי אוכל מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו – 51 איש ומעלה

1,487.00
הוספה לסל

אגרת כשרות – בתי אוכל מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו – עד 20 איש

567.00

צור קשר