בשל חיבור של מרבית המועצות הדתיות לתוכנת שירת הים יתכן ולא תידרשו להוציא תעודת רווקות ענייו זה שווה בדיקה מול נציגי השירות במחלקת הנישואין.

במידה וכן, יש להמציא המסמכים הבאים

    

 • תעודת זהות + ספח.
 • תעודת נישואין של ההורים (מרבנות מקומית בישראל). במידה ואבדה, ניתן לקבלה ברבנות בה נרשמו ההורים.

* גם במידה וההורים גרושים יש להצטייד בתעודת נישואין של ההורים כנ"ל.

* במידה והמבקש/ת חסרים את הנ"ל (עולים חדשים ואחרים) עליהם לפנות לביה"ד הרבני ע"מ שיאשר נישואיהם.

 • תעודת לידה.
 • שתי תמונות פספורט (תמונות צנועות בלבד).
 • תשלום אגרה בסך -.152 ₪ (נעשית במקום).
 • לאחר פתיחת תיק הרווקות, המבקש ישלח שני עדים  שאינם קרובי משפחה, להעיד על המצב האישי.

(על העדים להצטייד בתעודה מזהה)

במידה והמבקש/ת גרוש/ה, יש להצטייד בנוסף לכל:

 • בתעודת גירושין ומעשה בי"ד – מקור.
 • תעודת נישואין   – הקודמת לגירושין.
 • תעודת נישואין של ההורים.

במידה והמבקש/ת אלמן/נה יש להצטייד בנוסף לנ"ל:

 • תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 • תעודת נישואין   – הקודמת לפטירה.

עולים חדשים יפנו לבית הדין הרבני ע"מ להביא אישור יהדות

צור קשר