לנוחיותכם מפת העירוב על גוגל מפות, גבעת זאב, גבעון, גבעון החדשה והר שמואל

נווה מנחם: העירוב עובר לאורך שביל הביטחון כך שהשביל בתוך העירוב של גבעת זאב.
שכונת נווה מנחם: משה"ב ולכביש ראשי קיים בנוסף גם עירוב עצמאי.
קיים עירוב המחבר בין שכונת משה"ב לשכונת אגן האיילות.
הטיילת מתחנת דלק מנטה עד גבעון נכללת בעירוב גבעת זאב.
לגבעון ולהר שמואל ישנו עירוב נפרד ועצמאי.
להגיע להר שמואל מגבעון יש צורך בהנחת עירוב תחומין בערב שבת מבלי לטלטל בשבת.

הר שמואל:
במקביל לגדר הבטחון שמקיפה את היישוב מכל צדדיו.
האיזורים מסויימים ביישוב, צמחייה/הצללה/הטיה אלכסונית/רזולוציה מטושטשת, מסתירים בראיית על המיקום מדוייק של גדר הבטחון. קווים אלו סומנו בהערכה משוערת ולכן ייתכנו סטיות של מס' ס"מ מפה וולשם אך מצבים אלו נלקחו בחשבון ושורטטו קווים פנימיים יותר
בכל מקרה, מפה זו באה לתת סימון שללי של העירוב לשירות התושבים ואין להחשיבה לצרכים הלכתיים שהמציאות בשטח היא זו שקובעת.

צור קשר