בעזרת ד' יתברך

לוח זמני הכשרת כלים והגעלתם

(מבצע פסח תשפ"ג)

הגעלת כלים בגבעון

ביום שני  ה' ניסן תשפ"ג

( 27 מרץ 23)

בין השעות 18:00 – 14:00

בחצר בית הכנסת

"ישא ברכה", גבעון

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 12:30

הרתחת המים להכשרה משעה 13:30

הגעלת כלים בהר שמואל

ביום שני  ה' ניסן תשפ"ג

( 27 מרץ 23)

בין השעות 18:00 – 14:00

בכניסה להר שמואל

(ליד המחסום בהר שמואל)

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 12:30

הרתחת המים להכשרה משעה 13:30

הגעלת כלים במורשת בנימין

ביום שלישי ו' ניסן תשפ"ג

(28 מרץ 23)

בין השעות 14:00-18:00

בחצר ביה"ס הממלכתי – ב'

רחוב המצפה גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 12:30

הרתחת המים להכשרה משעה 13:30

הגעלת כלים נווה מנחם

ביום שלישי ו' ניסן תשפ"ג

(28 מרץ 23)

בין השעות 14:00-18:00

בחצר בית הכנסת

רחוב ערוגות 19 גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 12:30

הרתחת המים להכשרה משעה 13:30

  הגעלת כלים בהדר הגבעה

ביום רביעי  ז' ניסן תשפ"ג

(29 אפריל 23)

בין השעות 18:00 – 14:00

ברחבת בית הכנסת

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 13:00

הרתחת המים להכשרה משעה 13:30

הגעלת כלים במרכז גבעת זאב

ביום רביעי  ז' ניסן תשפ"ג

(29 אפריל 23)

בין השעות 18:00 – 14:00

בחצר ביה"ס הממ"ד אתרוג

רחוב המכבים 45, גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 13:00

הרתחת המים להכשרה משעה 13:30

  הגעלת כלים במשה"ב

ביום חמישי ח' ניסן תשפ"ג

(30 מרץ 23)

בין השעות 18:00 – 15:00

ברחבת בית הכנסת לשעבר

רחוב האירוס

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 13:00

הרתחת המים להכשרה משעה 14:00

הגעלת כלים בגבעת זאב החדשה

ביום חמישי ח' ניסן תשפ"ג

(30 מרץ 23)

בין השעות 18:00 – 15:00

ברחבת בית הכנסת "משכן דוד אהרן"

רחוב איילות, גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 13:00

הרתחת המים להכשרה משעה 14:00

הגעלת כלים במרכז גבעת זאב

ביום שישי ט' ניסן תשפ"ג

(31 מרץ 23)

בין השעות 12:00 – 09:00

בחצר ביה"ס הממ"ד אתרוג

רחוב המכבים 45, גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 07:30

הרתחת המים להכשרה משעה 08:30

הגעלת כלים בגבעת זאב החדשה

ביום ראשון י"א ניסן תשפ"ג

(2 אפריל 23)

בין השעות 18:00 – 15:00

ברחבת בית הכנסת "בעלז"

מאחורי ת"ת "גבעות עולם", גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 13:00

הרתחת המים להכשרה משעה 14:00

הגעלת כלים במרכז גבעת זאב

ביום שני י"ב ניסן תשפ"ג

(3 אפריל 23)

בין השעות 11:30 – 09:00

בחצר ביה"ס הממ"ד אתרוג

רחוב המכבים 45, גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 07:30

הרתחת המים להכשרה משעה 08:00

הגעלת כלים במרכז גבעת זאב

ביום שלישי י"ג ניסן תשפ"ג

(4 אפריל 23)

בין השעות 18:00 – 14:00

בחצר ביה"ס הממ"ד אתרוג

רחוב המכבים 45, גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 13:00

הרתחת המים להכשרה משעה 13:30

הגעלת כלים בגבעת זאב החדשה

ביום שני יב' ניסן תשפ"ג

(3 אפריל 23)

בין השעות 11:30 – 09:00

ברחבת בית הכנסת "משכן דוד אהרן"

רחוב איילות, גבעת זאב

העמסה והובלת ציוד ההכשרה משעה 07:30

הרתחת המים להכשרה משעה 08:00