די בורגר

כשרות
נווט לכאן:
די בורגר

כתובת

סוג השגחה

כשרות מהדרין

סוג כשרות

בשרי

שם משגיח

יעקב זכרי

טלפון משגיח

טלפון העסק