הסביח הירושלמי

כשרות
נווט לכאן:
הסביח הירושלמי

כתובת

סוג השגחה

כשרות מהדרין

סוג כשרות

פרווה

שם משגיח

נועם נגאטי

טלפון משגיח

טלפון העסק