מקווה הר שמואל
מקווה הר שמואל
מקווה גבעון
כתובת
20 רחוב תור
מקווה נווה מנחם
מקווה עמק איילון