בית מלכיאל

בתי כנסת
נווט לכאן:
בית מלכיאל

כתובת

מול השופר 1 גבעת זאב

שם גבאי

דוד שטרית

זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה וערבית- 20 דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה לפני שבת 25 דקות לפני שקיעה, מנחה-שעה לפני שקיעה ערבית- בצאת שבת

חורף:
יום חול: מנחה וערבית- 20 דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה לפני שבת 25 דקות לפני שקיעה, מנחה-שעה לפני שקיעה ערבית- בצאת שבת

זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית נץ
שבת: שחרית- 06:30, 08:30

חורף:
יום חול: שחרית נץ
שבת: שחרית- 06:30, 08:30