בני הישיבות- אשכנז

בתי כנסת
נווט לכאן:
בני הישיבות- אשכנז

כתובת

האיילות 28 גבעת זאב

נוסח

אשכנזי

שם גבאי

בנימין הקשר

זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה- 13:00, עשרים דקות לפני שקיעה, ערבית- חצי שעה אחרי שקיעה, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:30
ערב שבת: מנחה בערב שבת 12:30,13:00, עשרים וחמש דקות לפני שקיעה. ערבית-חצי שעה אחרי שקיעה. שחרית- בנץ החמה, 7:15, 8:15. מנחה- 13:00, 50 דקות לפני שקיעה, 35 דקות לפני שקיעה. ערבית- צאת השבת, כל 10 דקות עד רבינו תם.

חורף:
יום חול: מנחה- 13:00, עשרים דקות לפני שקיעה, ערבית- חצי שעה אחרי שקיעה, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 23:30
ערב שבת: מנחה בערב שבת 12:30,13:00, עשרים וחמש דקות לפני שקיעה. ערבית-חצי שעה אחרי שקיעה. שחרית- בנץ החמה, 7:15, 8:15. מנחה- 13:00, 50 דקות לפני שקיעה, 35 דקות לפני שקיעה. ערבית- צאת השבת, כל 10 דקות עד רבינו תם.

זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית- 6:30, 07:00, 08:20

חורף:
יום חול: שחרית- 6:30, 07:00, 08:20