מצפה שמואל

בתי כנסת
נווט לכאן:
מצפה שמואל
רב בית הכנסת הרב יוסף טולידאנו

כתובת

גבעת זאב

שם גבאי

אלי סוטו