קרלין סטולין

בתי כנסת
נווט לכאן:
קרלין סטולין
רב בית הכנסת הרב יהושע בריזל

כתובת

רחוב האתרוג 89 גבעת זאב

שם גבאי

יוחנן ברנשטיין

זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה 14:10, עשר דקות לפני שקיעה, ערבית 20:00, 21:00,22:15
שבת: מנחה בערב שבת- 20 דקות לפני שקיעה, מנחה רבע שעה לפני שקיעה ערבית לאחר סעודה שלישית בסביבות זמן צאת השבת

חורף:
יום חול: מנחה 14:10, עשר דקות לפני שקיעה, ערבית 18:30, 20:00, 21:00,22:15
שבת: מנחה בערב שבת- 20 דקות לפני שקיעה, מנחה רבע שעה לפני שקיעה ערבית לאחר סעודה שלישית בסביבות זמן צאת השבת

זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית 06:30, 07:20, 08:30,
שבת: שחרית 8:00

חורף:
יום חול: שחרית 06:30, 07:20, 08:30
שבת: שחרית 8:00