תפילת חנה

בתי כנסת
נווט לכאן:
תפילת חנה

כתובת

רחוב שוהם 20 גבעת זאב

שם גבאי

יעקב מלמד

זמני תפילות מנחה וערבית

קיץ:
יום חול: מנחה וערבית- 20 דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה בכניסת השבת. שיעור תורה ומנחה שעתיים לפני צאת השבת לאחר מכן סעודה שלישית ותפילת ערבית.

חורף:
יום חול: מנחה וערבית- 20 דקות לפני שקיעה
שבת: מנחה בכניסת השבת. שיעור תורה ומנחה שעתיים לפני צאת השבת לאחר מכן סעודה שלישית ותפילת ערבית.

זמני תפילות שחרית

קיץ:
יום חול: שחרית בנץ
שבת: מנחה בכניסת השבת. שחרית 08:00

חורף:
יום חול: שחרית בנץ
שבת: מנחה בכניסת השבת. שחרית 08:00