שיעורי הרב

הנחיות הלכתיות לבניית בית כנסת

א.    יש להקפיד שארון הקודש וכיוון התפילה יהיו לכיוון ירושלים, ולדקדק בכך עד כמה שאפשר.

ב.    הפתח הראשי של בית הכנסת צריך להיות מול ארון הקודש, כדי שהנכנס ישתחווה לכיוון הארון.

ג.    יש לבנות חדר מבוא, כדוגמת האולם שהיה לפני ההיכל בבית המקדש.

חדר זה ישמש גם את הנוהגים להתעטר בטלית ובתפילין לפני כניסתם לבית הכנסת.

ד.    ראוי שלבית הכנסת יהיו 12 חלונות!

ה.    ראוי כי לפחות מחלק מהחלונות יראו את טוהר השמים.

עצות

לבנות מבואה, כדי שיהיו שני פתחים בדרך לאולם התפילה.

במבואה כדאי לעשות פינת שתיה.

לבנות אולם לתפילה ביום חול. אולם שיכול גם לשמש לברית.

לבנות מחסן למזון, לחומרי ניקוי.

לבנות מטבח לטובת שיעורים ביום יום, ולקידוש או לברית.

להכין מקום מוסדר לגניזת עלוני השבת, סידורים וחומשים ישנים.

לייעד מקום לבניית סוכה ציבורית, אולי אף להכין שם פרגולה.

לבנות חלונות גדולים, לניצול תאורת שמש, ולחסוך בחשמל.

לבנות את ארון הקודש מבטון מתאים למניעת גנבות ועם סורגי פלדה, רב בריח וכדומה.

לבנות כספות צדקה מפלדה בקירות בית הכנסת.

לעשות מיזוג מרכזי (ולא מזגנים המפוזרים על הקירות).

לבנות שקעים בקיר לטובת תאורת החירום.

לבנות כמה תאי שירותים לגברים וכמה לנשים (ולא להסתפק באחד או שנים).

להכין לוח תורמים בכניסה לבית הכנסת, בה יהיו כתובים שמות התורמים של כל מנורה, תיבה וארון וכו' (במקום שלטים המפוזרים תחת כל מנורה, מזגן וכדומה).

                                            הרב שמואל דוד

                                            הרב הראשי לעפולה